Nora - carefordogs 


 Uw huisdier, onze zorg!
 

Voorwaarden

 

 • Na een eerste contact via de mail of telefoon, vindt er een intake gesprek plaats. In goed overleg gaan we kijken wat het beste bij u en uw hond past op trainingsgebied. En of er een klik is tussen beide partijen indien oppasservice gewenst is. (oppas is op kleine schaal)
 • Nora-carefordogs is niet aan te merken als bezitter van de hond(en). 
 • Nora-carefordogs heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders is afgesproken.

 • Nora-carefordogs behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan opleveren voor andere personen en/of dieren.
 • Nora-carefordogs behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten door een medewerker van Nora-carefordogs 

 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen ontvangt en preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken. Wanneer Nora-care for dogs hierom vraagt dient daar een bewijs van getoond te worden.

 • Opdrachtgever machtigt Nora-carefordogs, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Nora-carefordogs dit nodig acht.

 • Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd.

 • Indien er niet binnen 48 uur is afgezegd door opdrachtgever , dan word de helft van het totale bedrag in rekening gebracht. Indien er bij een van de oppasservices niet binnen 2 weken voor aanvang wordt afgezegd door opdrachtgever dan wordt de helft van het totale bedrag in rekening gebracht. 

 • Nora-carefordogs is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever.

 •  Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Nora-carefordogs opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

 • Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag. 

 • Wanneer opdrachtgever daadwerkelijk gebruik maakt van de oppasservice diensten van opdrachtnemer, dient de helft van de som van het overeengekomen bedrag 14 dagen voor aanvang van de oppas dienst te worden voldaan. De resterende helft van de som dient te worden voldaan bij het brengen van de hond(en). Blijft opdrachtgever in gebreke dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht te weigeren.


In de bijlage vindt u de volledige algemene voorwaarden.

KVK nummer: 71739429

Rekeningnummer: NL25SNSB0706172124

Bij omschrijving: Naam hond + periode

 


Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
algemene-voorwaarden Nora-carefordogs_1.pdf (56.9KB)
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
algemene-voorwaarden Nora-carefordogs_1.pdf (56.9KB)